ما را دنبال کنید:
Nozhen Institute
دسته بندی دوره ها

دوره های در حال برگزاری

مشاهده همه

درباره مربی

آواتار کاربر mamadturani

()

دوره Phonics

دوره Phonics (کودکان) کتاب (Course Book)  کتاب کار (Work Book)  فلش کارت (Flash Card)

درباره مربی

آواتار کاربر mamadturani

()

آموزش First Friends

دوره (First Friends) کتاب (Course Book) کتاب کار (Work Book) فلش کارت (Flash Card)

درباره مربی

آواتار کاربر mamadturani

()

دوره Family & Friends

کتاب (Family Friends) کتاب کار (Work Book) Story Book Reading & Writing

درباره مربی

آواتار کاربر mamadturani

()

دوره TOP NOTCH

دوره (TOP NOTCH) کتاب (Course Book) کتاب کار (Work Book) Steps to Understanding 504

درباره مربی

آواتار کاربر mamadturani

()

دوره Passages

دوره Passages کتاب ( Course Book) کتاب کار (Work Book ) 504

درباره مربی

آواتار کاربر mamadturani

()

دوره FCE

دوره FCE کتاب (Course Book) کتاب کار (Work Book) 504

درباره مربی

آواتار کاربر mamadturani

()

دوره CAE

دوره CAE کتاب (Course Book) کتاب کار (Work Book) 504

درباره مربی

آواتار کاربر mamadturani

()

دوره TTC

دوره TTC کتاب (Course Book)

درباره مربی

آواتار کاربر mamadturani

()

دوره IELTS

تدریس دوره های آمادگی آزمون IELTS

درباره مربی

آواتار کاربر mamadturani

()

دوره Phonics

دوره Phonics (کودکان) کتاب (Course Book)  کتاب کار (Work Book)  فلش کارت (Flash Card)

درباره مربی

آواتار کاربر mamadturani

()

آموزش First Friends

دوره (First Friends) کتاب (Course Book) کتاب کار (Work Book) فلش کارت (Flash Card)

درباره مربی

آواتار کاربر mamadturani

()

دوره Family & Friends

کتاب (Family Friends) کتاب کار (Work Book) Story Book Reading & Writing

درباره مربی

آواتار کاربر mamadturani

()

دوره TOP NOTCH

دوره (TOP NOTCH) کتاب (Course Book) کتاب کار (Work Book) Steps to Understanding 504

درباره مربی

آواتار کاربر mamadturani

()

دوره Passages

دوره Passages کتاب ( Course Book) کتاب کار (Work Book ) 504

درباره مربی

آواتار کاربر mamadturani

()

دوره FCE

دوره FCE کتاب (Course Book) کتاب کار (Work Book) 504

درباره مربی

آواتار کاربر mamadturani

()

دوره CAE

دوره CAE کتاب (Course Book) کتاب کار (Work Book) 504

درباره مربی

آواتار کاربر mamadturani

()

دوره TTC

دوره TTC کتاب (Course Book)

درباره مربی

آواتار کاربر mamadturani

()

دوره IELTS

تدریس دوره های آمادگی آزمون IELTS

درباره مربی

آواتار کاربر mamadturani

()

دوره Phonics

دوره Phonics (کودکان) کتاب (Course Book)  کتاب کار (Work Book)  فلش کارت (Flash Card)

درباره مربی

آواتار کاربر mamadturani

()

آموزش First Friends

دوره (First Friends) کتاب (Course Book) کتاب کار (Work Book) فلش کارت (Flash Card)

درباره مربی

آواتار کاربر mamadturani

()

دوره Family & Friends

کتاب (Family Friends) کتاب کار (Work Book) Story Book Reading & Writing

درباره مربی

آواتار کاربر mamadturani

()

دوره TOP NOTCH

دوره (TOP NOTCH) کتاب (Course Book) کتاب کار (Work Book) Steps to Understanding 504

درباره مربی

آواتار کاربر mamadturani

()

دوره Passages

دوره Passages کتاب ( Course Book) کتاب کار (Work Book ) 504

درباره مربی

آواتار کاربر mamadturani

()

دوره FCE

دوره FCE کتاب (Course Book) کتاب کار (Work Book) 504

درباره مربی

آواتار کاربر mamadturani

()

دوره CAE

دوره CAE کتاب (Course Book) کتاب کار (Work Book) 504

درباره مربی

آواتار کاربر mamadturani

()

دوره TTC

دوره TTC کتاب (Course Book)

درباره مربی

آواتار کاربر mamadturani

()

دوره IELTS

تدریس دوره های آمادگی آزمون IELTS

یادگیری با بهترین اساتید مجرب

یادگیری بصورت آنلاین بدون محدودیت مکانی

یادگیری چندین زبان مختلف

ارائه مدرک معتبر در سطح کشور

00

اساتید حرفه ای

00

مجموع دروس

00

دانشجویان ممتاز

00

کلاس های برگزار شده

زبان آموزان برتر زمستان 99
بازدید
http://زبان%20آموزان%20برتر%20زمستان%2099
http://در%20کلاس%20های%20آزاد%20ما%20شرکت%20کنید

در کلاس های آزاد ما شرکت کنید

در کلاس های آزاد Free Discussion و کارگاه (Work Shop) ما شرکت کنید

ثبت نام کنید